انواع بیمه های ساختمانی

cobiax(19)

بیمه مهندسی تضمین کننده سرمایه در بخش خصوصی و عمومی بوده و رونق چرخه اقتصادی می باشد. این بیمه کلیه‌ افراد ذی‌نفع‌ در ط‌رح‌های زیر بنایی‌ ، عمرانی‌ و صنعتی اعم‌ از صاحبکار، پیمانکار “اصلی‌ و فرعی”، مهندسین‌ مشاور، را در صورت‌ بروز حوادث‌ تحت پوشش قرار داده و خسارات‌ مادی‌ مورد بیمه‌ و غرامت‌ ناشی‌ از مسئولیت‌ مدنی‌ دست‌اندرکاران‌ اجرایی‌ در قبال‌ اشخاص‌ ثالث‌ را جبران می‌نماید.

بیمه با ایجاد امنیت خاطر و آرامش روحی ، نگرانی ناشی از حوادث ناگهانی و پیش بینی نشده را در اذهان کمرنگ کرده و از این طریق به روان شدن چرخه کار و زندگی کمک می نماید . بدون پشتوانه و حمایت پوششهای بیمه ای ، فعالیت بخشهای مختلف اقتصادی نیز همراه با بیم و عدم اطمینان خواهد بود . با توجه به اینکه یکی از عوامل بنیادی در رشد و توسعه (امنیت سرمایه) می باشد و این امر نیز بدون وجود بیمه تحقق نخواهد یافت ،شرکت سهامی بیمه ایران با توانائی پذیرش انواع پوششهای بیمه ای و با هر سرمایه ، تلاش نموده است تا ضمن ایجاد امنیت در سرمایه گذاری ، گامی موثر در ایجاد خدمت بهتر به بیمه گذاران محترم بر دارد .

زیر شاخه های بیمه مهندسی عبارتند از:

کالا،ماشین آلات و تجهیزات

این بیمه‌ خسارت‌های فیزیکی، غیرقابل پیش‌بینی و ناشی از حادثه را که در حین اجرای عملیات نصب و یا مونتاژ انواع ماشین‌آلات و تجهیزات و نیز نصب هر گونه سازه با اسکلت فلزی در کارگاه‌های کوچک و بزرگ صنعتی، صنایع خودرو‌سازی، شیمیایی، فولاد، غذایی، چوب و کاغذ، چرم، کاشی‌سازی، صنایع وابسته به کشاورزی و همچنین سیستم‌های مخابراتی، ابزارهای دقیق آزمایشگاهی، نیروگاه‌ها، پروژه‌های انتقال آب، گاز و خطوط انتقال نیرو را تحت پوشش قرار می‌دهد.

رشته بیمه مهندسی کالا،ماشین آلات و تجهیزات مشتمل بر 6 زیررشته می‌باشد که عبارتند از:

بیمه تمام خطر نصب (Erection All Risks)

این بیمه خسارت‌های فیزیکی، غیرقابل پیش‌بینی و ناشی از حادثه را که در حین اجرای عملیات نصب و یا مونتاژ انواع ماشین‌آلات و تجهیزات و نیز نصب هر گونه سازه با اسکلت فلزی در کارگاه‌های کوچک و بزرگ صنعتی، صنایع خودرو‌سازی، شیمیایی، فولاد، غذایی، چوب و کاغذ، چرم، کاشی‌سازی، صنایع وابسته به کشاورزی و همچنین سیستم‌های مخابراتی، ابزارهای دقیق آزمایشگاهی، نیروگاه‌ها، پروژه‌های انتقال آب، گاز و خطوط انتقال نیرو را تحت پوشش قرار می‌دهد .

بیمه شکست ماشین آلات (Machinery Breakdown)

بیمه شکست ماشین‌آلات یکی از بیمه‌های دوره بهره‌برداری است. ماشین‌آلات و تاسیسات موجود در یک کارخانه، کارگاه که برای خرید و نصب و راه‌اندازی آنها سرمایه‌گزاری کلان صورت گرفته جزو مورد بیمه در این بیمه محسوب می‌شود، به عنوان مثال نیروگاه‌های تولید برق، دستگاه‌های توزیع برق که در پست برق و خطوط انتقال نیرو قرار دارند، کلیه ماشین‌آلات تولید و تجهیزات کمکی آنها از قبیل ماشین ابزار، ماشین‌های کاغذسازی، پمپ‌ها، کمپرسورها، مخازن لوله‌کشی و … می‌توانند تحت پوشش بیمه‌نامه قرار گیرند.

بیمه ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاران (Contractors’ Plant & Machinery)

این بیمه تمامی خسارت‌های وارد شده به ماشین‌آلات و تجهیزات پیمانکاران مانند لودر، بولدزر، سایدبوم، جرثقیل و … را که به عنوان ابزار کار پیمانکاران می‌باشند جبران می‌نماید

بیمه عدم النفع ناشی از شکست ماشین آلات(Machinery Loss of Profits)

بیمه عدم‌النفع ناشی از شکست ماشین‌آلات یکی از بیمه‌های دوره بهره‌برداری است. خسارت ایجاد شده از عدم حصول سود ناخالص ناشی از شکست ماشین‌آلات، تجهیزات و تاسیسات در این بیمه‌نامه تحت پوشش قرار می‌گیرد.

پیمانکاران

این بیمه‌ خسارت‌های فیزیکی، غیرقابل پیش‌بینی و ناشی از حادثه را در حین اجرای پروژه‌های عمرانی و زیر بنایی و عملیات ساختمانی انواع سازه از قبیل ساختمان‌های مسکونی، اداری، برج‌ها، کارخانجات، سیلوها، راه‌ها، راه‌آهن، فرودگاه، سدها، پروژه‌های آبیاری و زهکشی، تونل‌ها، پل‌ها، لوله‌کشی فاضلاب، مخازن آب، موج‌شکن‌ها و مانند آن را تحت پوشش قرارد می‌دهد.

رشته بیمه مهندسی پیمانکاران مشتمل بر 1 زیررشته می‌باشد که عبارتند از:

بیمه تمام خطر پیمانکاران(Contractors All Risks)

این بیمه‌ خسارت‌های فیزیکی، غیرقابل پیش‌بینی و ناشی از حادثه را در حین اجرای پروژه‌های عمرانی و زیر بنایی و عملیات ساختمانی انواع سازه از قبیل ساختمان‌های مسکونی، اداری، برج‌ها، کارخانجات، سیلوها، راه‌ها، راه‌آهن، فرودگاه، سدها، پروژه‌های آبیاری و زهکشی، تونل‌ها، پل‌ها، لوله‌کشی فاضلاب، مخازن آب، موج‌شکن‌ها و مانند آن را تحت پوشش قرارد می‌دهد.

سازه ها

این بیمه خسارت‌های وارد به انواع سازه‌های احداث شده را در زمان بهره‌برداری از قبیل ساختمان‌ها، برج‌ها، جاده‌ها، راه‌آهن، فرودگاه، کانال‌های آبیاری، پل‌ها، تونل‌ها، سدها، موج‌شکن و اسکله،‌ خطوط لوله آب، نفت، گاز، فاضلاب و نیز انبارها و معادن تحت پوشش قرار می‌دهد.

رشته بیمه مهندسی سازه ها مشتمل بر 2 زیررشته می‌باشد که عبارتند از:

بیمه مهندسی عیوب اساسی و پنهان ساختمان (تضمین کیفیت ساختمان)

بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان به منظور پوشش خطرات احتمالی ناشی از موارد تحت مسئولیت مهندسین ناظر، طراح، معمار و محاسب برای ساختمان تکمیل شده صادر می‌شود. این بیمه در زمان فروش ساختمان به خریدار تحویل داده می‌شود.

بیمه ریسکهای تکمیل شده ساختمانی (Civil Engineering Completed Risks)

این بیمه خسارت‌های وارد به انواع سازه‌های احداث شده را در زمان بهره‌برداری از قبیل ساختمان‌ها، برج‌ها، جاده‌ها، راه‌آهن، فرودگاه، کانال‌های آبیاری، پل‌ها، تونل‌ها، سدها، موج‌شکن و اسکله،‌ خطوط لوله آب، نفت، گاز، فاضلاب و نیز انبارها و معادن تحت پوشش قرار می‌دهد.

بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارگران ساختمانی تحت پوشش بیمه

چنانچه در حین انجام کار در محل کار، در اثر حادثه خسارت بدنی به کارکنان شاغل بیمه گزار وارد آید و مسئولیت کارفرما در این ارتباط برای بیمه گر محرز گردد خسارت وارده جبران خواهد شد. منظور از جبران خسارت بدنی، شامل پرداخت هزینه های پزشکی و غرامت نقص عضو و فوت می باشد.

متاسفانه اغلب کارفرمایان به زعم اینکه کارکنان خود را بیمه تامین اجتماعی نموده اند ، هر اتفاقی برای کارکنان رخ دهد ، بیمه تامین اجتماعی کلیه خسارات و غرامات وارده به فرد حادثه دیده توسط بیمه تامین اجتماعی جبران خواهد نمود ولی متاسفانه این ذهنیت صحیح نبوده و بیمه تامین اجتماعی با داشتن خدمات و پوششهای متنوع هیچ تعهدی نسبت به دیه نقص عضو یا ازکارافتادگی و نیز دیه فوت کارکنان ، در حیطه مسئولیت کارفرما تعهدی ندارد.

ضمنا مبلغی که بابت بیمه تامین اجتماعی در شهرداری جهت صدور مجوز ساخت از کارفرما دریافت میشود هیچ پوشش فوت یا نقص عضوی را بدنبال ندارد.

خسارات بدنی ناشی از سهل‌انگاری و قصور در نظارت و استفاده از وسایل بی‌حفاظ و معیوب در حین کار و ضعف اقدامات ایمنی ، پوشش بیمه‌ای منحصر به آن موارد از حوادثی است که ناشی از اجرای کار در محل مورد بیمه اتفاق افتاده باشد.

پوششهای اصلی این بیمه نامه براساس دیه نقص عضو و فوت با درج سقف تعهدات برای هر نفر و هر حادثه و در طول مدت بیمه نامه خواهد بود.

پوشش های فرعی بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارگران ساختمانی

ماموریت‌های خارج از کارگاه

اماکن وابسته به کارگاه

حوادث نقلیه موتوری به طور کامل

مسئولیت پیمانکاران فرعی

مسئولیت مهندسین ناظر یا مشاور

پرداخت خسارت بدون رای دادگاه

پرداخت خسارت پزشکی بدون اعمال تعرفه

مطالبات سازمان تامین اجتماعی برای هر کارگر یا کارمند

شخص کارفرما. پیمانکار و …

خسارت جانی اشخاص ثالث

مابه‌التفاوت افزایش دیه هر سال علاوه بر میزان تعهدات خریداری شده در بیمه‌نامه حداکثر تا 3 سال

پرداخت غرامت روزانه کارگران

صدمات جسمی کارکنان بر اثر حوادث نامرتبط به فعالیت بیمه‌شده

در صورتی که عملیات ساختمانی شامل تخریب، خاکبرداری، گودبرداری، پی کنی، و مراحل احداث بنای جدیدی باشد یک فقره بیمه نامه مسئولیت عملیات ساختمانی نیز در کنار بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارگران ساختمانی نیز نیاز خواهد بود. دراین بیمه نامه ، مسئولیت مدنی بیمه گذار در برابر اشخاص ثالث بیمه می گردد. بدین معنی که چنانچه در جریان عملیات ساختمانی شامل تخریب، خاکبرداری، گودبرداری، پی کنی، و مراحل احداث بنای جدید، خسارات جانی و مالی به اشخاص ثالث وارد آید بیمه گر با رعایت شرایط بیمه نامه از عهده جبران خسارت بر خواهد آمد. لازم به ذکر است که کلیه صاحبکاران و عوامل اجرایی عملیات ساختمانی به این بیمه نامه نیاز دارند.

کارفرما نمیتواند با تهیه این بیمه نامه مسائل ایمنی را رعایت نکرده و به پوشش بیمه ای بسنده نماید ، این پوشش با رعایت کلیه موارد ایمنی وقوع حوادث ناگزیر را پوشش می دهد.

پوشش های اصلی این بیمه نامه علاوه بر پوشش جانی شامل پوشش مالی نیز خواهد بود

این بیمه نامه خسارات زیر را نیز تحت پوشش قرار میدهد:

نشت و ترک خوردگی ساختمانهای مجاور در اثر تخریب و گودبرداری ساختمان مورد احداث.

ریزش ساختمانهای مجاور در اثر گودبرداری

خسارات مالی وارد به اثاثیه و تأسیسات ساختمانهای مجاور در اثر ریزش

خسارات به خیابان و پیاده رو و اموال عمومی از جمله فضای سبز

خسارات وارد به تأسیسات تحت الارضی شامل خطوط انتقال آب گاز و تلفن

خسارات وارد به خودروهای عبوری و یا پارک شده در محیط اطراف پروژه در اثر پرتاب مصالح ساختمانی

خسارات جانی شامل فوت و نقص عضو و هزینه های پزشکی همسایگان (ساکنین ساختمانهای مجاور)

خسارات جانی برای عابرین در اثر سقوط و پرتاپ مصالح ساختمانی

خسارات جانی افراد ثالث که وارد محوطه ساختمان مورد بیمه می گردند

خسارات ناشی از دپو مصالح در خیابان و پیاده رو