اجرای پروژه های آب و فاضلاب و گاز

Shabakeh Fazelab02این شركت با تجربیات خود و با رعايت مقررات و قوانين مربوطه ، می تواند مجری پروژه ها و اقدامات زير ‌باشد:
1ـ مطالعه و طراحی و اجراي طرح‌هاي ايجاد و توسعه تأسيسات مربوط به تأمين، انتقال و توزيع آب آشاميدني و بهداشتي شهری و روستایی
2 ـ مطالعه و طراحی و اجراي طرح‌هاي دفع بهداشتي فاضلاب شهری و روستایی (اعم از جمع‌آوري، انتقال و تصفيه).
3- مطالعه و طراحی و اجراي طرح‌هاي احداث مخازن سيلابي و ذخيره آب عمليات اجرائي ايستگاههاي پمپاژ آب ، تصفيه خانه هاي آب و تاسيسات جنبي
4 ـ نگهداري و بهره‌برداري از تأسيسات مرتبط با آب آشاميدني و بهداشتي نظير چاهها، آبگيرها، تصفيه‌خانه‌ها، مخازن، ايستگاههاي پمپاژ، خطوط انتقال، سيستم‌هاي كنترل و شبكه‌هاي توزيع
5 ـ نگهداري و بهره‌برداري از تأسيسات عمومي دفع بهداشتي فاضلاب نظير خطوط انتقال، شبكه جمع‌ آوري و تصفيه‌خانه
6ـ مرمت، بازسازي و توسعه شبكه‌ها و تأسيسات آب آشاميدني و تأسيسات عمومي دفع بهداشتي فاضلاب و حفاظت از حريم آنها.
7- مطالعه و طراحی و اجراي پروژه های گازکشی
8- تهيه اسناد مناقصه و شرايط خصوصي پيمان ، طرحها و پروژه ها
9- مدیریت پیمان اجرای پروژه های آب و فاضلاب  و گاز