بازسازی و نوسازی بنا
بازسازی03

بازسازی , بازسازی ساختمان چیست؟
بازسازی ساختمان یا مرمت واژه ای کلی است که مشخص کننده مداخله های فنی و عملی به منظور احیا و تداوم زمانی یک اثر هنری و یا یک بنای فرسوده صورت میپذیرد . بازسازی در ابنیه به صورتی است که در اکثر مواقع نیازمند  خدماتی از قبیل تعمیر یا تعویض کلیه اتصالات و نمای ساختمان ویا تغیر در دکوراسیون بنای مورد نظر و به طور کلی تغییر و تعویض هر آنچه که در یک بنا نیاز به تعمیر و مرمت دارد می شود.
در اکثر موارد نتیجه  بازسازی خانه، احیای مجدد یک بنا می گردد که در این صورت نیاز به تخریب و ساخت مجدد بنای مورد نظر نمی باشد.
انجام عمل بازسازی یا مرمت، در مواقعی که یک اثر یا محیط پیرامون آن با مشکلات و خطرات زیست محیطی روبروست برای حفظ محیط و یا خود بنا، به بهترین صورت ممکن امکان پذیر است.
گاهی نیاز به عمل بازسازی ساختمان اغلب در زمانی به وجود می آید که مثلا قسمتی از یک بنا به دلایل مختلف  مثل حوادث طبیعی یا ناخواسته مثل زلزله یا به هر دلیلی تخریب میگردد که در این زمان عمل  بازسازی برای آن بنا صورت می پذیرد.
بازسازی و مرمت اغلب به یک معنا می باشد که تنها از دید عده ای از کارشناسان مرمت را برای احیای بناهای هنری و تاریخی که در معرض تخریب قرار دارند به کار می برند ولی بازسازی را برای کاربرد های عمومی تر و بناهایی که صرفا از ارزش تاریخی برخوردار نیست به کار میبرند که در معنا هر دو یک معنی را دارد.