راهنمای درخواست های صدور پروانه

پروانه ساختمان چیست؟
پروانه ساختمان یا شناسنامه فنی ساختمان دفترچه‌ای است که شهرداری‌ها (یا سایر مراجع صدور پروانه مانند همیاری شهرداری) صادر نموده و در اختیار مالک قرار می‌دهند. برای احداث هرگونه ساختمان باید مجوز لازم از مرجع ذیصلاح دریافت گردد
شناسنامه فنی ساختمان شامل اطلاعاتی از قبیل:
مساحت زیر بنا
تعداد طبقات
نوع اسکلت ساختمان
مشخصات متقاضی صدور پروانه
شماره پلاک ثبتی ملک
نام مهندسین ناظر و مهندسین محاسب
تاریخ صدور پروانه
کروکی زمین می‌باشد
همچنین مهلت شروع عملیات و اعتبار پروانه در صفحه اول نوشته می‌شود که در صورت لزوم قابل تمدید است.
در صورت تخلف از مفاد پروانه، ناظر موظف به گزارش تخلف به مرجع صدور پروانه بوده تا مرجع صدور پروانه از ادامه عملیات جلوگیری کند.
رعایت مقررات ملی ساختمان در ساختمان‌ها الزامی است.
اخذ سند مالکیت جهت هر واحد مسکونی منوط به ارائه پایان کار توسط ناظر و صدور پایان کار توسط مرجع صدور پروانه می‌باشد.
 تعریف عامیانه کلمات و عبارات موجود در پروانه ساختمان
 سطح ناخالص کل بنا: عبارتست از مجموع کلیه بناهای موجود در ساختمان
تراکم ساختمانی:عبارت است از نسبت سطح زیربنای ساختمان به کل مساحت زمین
تراکم ناخالص مسکونی:تعداد جمعیت یک منطقه تقسیم بر مساحت کل زمین در آن منطقه
تراکم خالص مسکونی:تعداد جمعیت یک منطقه تقسیم بر مساحت اراضی مسکونی در آن منطقه
واحد مسکونی:عبارتست از کلیه ساختمانهایی که برای سکونت افراد و یا خانوارها ساخته شده و شامل تراکم کم، متوسط، زیاد و بسیار زیاد می‌شود بدیهی است این واحدها دارای اطاق، آشپزخانه و سرویسهای لازم می‌باشند.
واحدتجاری:عبارتست از کلیه ساختمان‌هایی که برابر تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری به منظور کسب و پیشه و تجارت احداث گردیده و یا در آنها واحدهای صنفی تحت پوشش قانون نظام صنفی و یا واحدهای تابع قانون تجارت و یا قوانین خاص فعالیت داشته باشند.
تبصره:ساختمان بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری به صورت تجاری می‌باشند.
واحد صنعتی:کلیه ساختمان‌هایی که به منظور استفاده صنعتی و ایجاد کارگاه‌های صنعتی احداث شده و یا می‌شوند و دارای موافقت اصولی از مراجعی مانند وزارت جهاد کشاورزی، صنایع و معادن می‌باشند.
واحد اداری: کلیه ساختمان‌های ادارات و سازمانهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و مراکز نظامی و انتظامی، بدیهی است سایر ساختمانهایی که از تعاریف مسکونی، تجاری، صنعتی و نظامی خارج باشند مشمول تعریف واحد اداری می‌شوند.
تبصره:مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای انقلاب اسلامی مشروط به اینکه با اصول بازرگانی اداره شده ومشمول پرداخت مالیات باشند از نظر پرداخت عوارض، تجاری محسوب می‌گردند. بدیهی است در صورت داشتن یکی از شروط فوق عوارض بصورت اداری محاسبه خواهد شد.
مجتمع مسکونی: به ساختمانی اطلاق می‌گردد که بیش از دو طبقه و پیلوت یا زیرزمین بوده و ضابطه طرح تفصیلی آن بیش از 2متر باشد که در آن چند خانوار زندگی می‌کند و دارای ورودی و فضاهای عمومی مشترک بین ساکنین می‌باشد.
پیلوت:به قسمتی از ساختمان هم سطح گذر که بصورت فضایی شامل ستونها و بدون دیوارهای جداکننده گفته می‌شود که فاصله زیر سقف آن از گذر 20/2 متر باشد.
قیمت منطقه‌بندی:عبارت است از آخرین ارزش معاملاتی زمین که ملاک عمل اداره امور اقتصادی و دارایی می‌باشد که در اجرای ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین و ابلاغ می‌گردد.
در تعیین قیمت منطقه‌ای، ملاک عرض معبر تعریف شده در طرح تفصیلی و آیین‌نامه گذربندی می‌باشد.
نیم طبقه تجاری: بالکنهای داخلی واحدهای تجاری اعم از اینکه دسترسی آن از داخل واحد تجاری در نظر گرفته و یا از دسترسی مستقل استفاده شود به عنوان نیم طبقه تجاری تلقی می‌گردد. اگر نیم طبقه تجاری دارای راه دسترسی از واحد تجاری باشد جزء تراکم محسوب نمی‌شود و چنانچه دارای راه دسترسی مستقل باشد جزء تراکم محسوب خواهد شد.
چنانچه واحد تجاری به هر میزان دارای اختلاف سطح باشد نیم طبقه محسوب نشده و تمام سطح جزء تراکم محاسبه می‌گردد.
مجتمع تجاری:‌عبارتست از مجموعه واحدهای تجاری و دفاتر کار در یک مالکیت با تعداد ده واحد و بیشتر که دارای ورودی یا ورودیها و فضای عمومی مشترک و در ارتباط با یکدیگر می‌باشند.
بالکن روباز:به پیش‌آمدگی‌هائی اطلاق می‌شود که دارای عرض 60 سانتی‌متر یا بیشتر باشد و حداقل از یک طرف به فضای باز مجاورت داشته باشد.
دفتر کار:به آن دسته از فضاهایی اطلاق می‌شود که عملکرد فعالیت دفتری اعم از دفاتر شرکتهای ساختمانی- بازرگانی- مهندسی- اسناد رسمی- نمایندگیها و کارخانجات داشته باشند.

انواع مجوز و پروانه ساختمانی

– پروانه ساختمانی (اراضی بایر یا باغات)
– تخریب و نوسازی
– تعویض مهندس
– اضافه اشکوب
– تغییر نقشه
-توسعه بنا
– تغییرات
– تبدیل
گردش کار صدور انواع پروانه ساختمانی
صدور پروانه ساختمانی دارای سه مرحله می باشد که عبارتند از:
مرحله اول: تشکیل پرونده ، ثبت درخواست تا صدور نقشه
مرحله دوم: ارائه نقشه های معماری توسط مالک تا صدور و پرداخت فیش عوارض
مرحله سوم: تکمیل مدارک ، صدور و تحویل پروانه
مدارک لازم برای تشکیل پرونده صدور دستور نقشه
۱- اصل و تصویر سند مالکیت
۲- اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی مالک و یا مالکین
۳- در صورتی که مالک شخص حقوقی باشد ، ارائه معرفی نامه رسمی با تعیین حدود اختیارات نماینده ، اساسنامه و روزنامه رسمی شرکت الزامی است.
۴- در صورت مراجعه وکیل ، اصل و تصویر وکالت نامه ، شناسنامه و کارت ملّی وکیل الزامی است.
۵- اصل و تصویر فیش نوسازی سال جاری ملک
۶- در صورت فوت مالک (اصل و تصویر گواهی انحصار وراثت همراه با شناسنامه و کارت ملی وراث)
۷- نقشه ۲۰۰۰/۱ وضع موجود که محل دقیق ملک توسط مالک یا وکیل قانونی ایشان بر روی آن مشخص شده است.
۸- در امـلاک دارای اشکـال خـاص و یـا شیب های بسیـار تـنـد و یا بیش از ۳۰۰۰ مـترمربع ، ارائه نـقـشـه ۱/۲۰۰۰ با تأیید مهندس ذیصلاح الزامی است.
۹- در صورتی که ملک فاقد ساختمان باشد ، ارائه نظریه کمیسیون ماده ۱۲ و یا گواهی عدم استفاده از مزایای مواد ۶ و ۸ قانون اراضی شهری الزامی است.
۱۰- اصل و تصویر صورت مجلس تفکیکی برای املاکی که دارای سند آپارتمانی می باشند.
۱۱- ارائه فیش آب ، برق  ، گاز و تلفن
توجه: جهت درخواست های صدور پروانه حضور کلیه مالکین و یا وکیل قانونی ایشان الزامی است.
مرحله اول: (از تشکیل پرونده تا صدور دستور نقشه)
 ۱- تشکیل پرونده: کارشناس تشکیل پرونده دفتر موظف است پس از اخذ مدارک ، تایید صحت مدارک و تطبیق آنها ، درخواست متقاضی را در سیستم ثبت نموده و رسید آن را که شامل شماره پرونده ، تاریخ ثبت ، نام مأمور بازدید و زمان بازدید می باشد ، تحویل متقاضی نماید.
۲- بازدید: مأمور بازدید دفتر موظف است در زمان اعلامی از ملک مورد درخواست بازدید و گزارش خود را در سیستم ثبت نماید.
۳- طرح تفصیلی و بر و کف: نظریه طرح تفصیلی و بر و کف از منطقه به صورت سیستمی اخذ و پرونده الکترونیک به رحله صدور نقشه ارسال می شود.
۴- صدور دستور نقشه: با تأیید سیستمی رئیس صدور پروانه ، دستور نقشه در دفتر خدمات الکترونیک شهر چاپ می شود.
 مرحله دوم: (از ارائه نقشه های معماری تا صدور فیش عوارض)
 ۱- رسید نقشه: هنگام تحویل نقشه های معماری به دفتر خدمات الکترونیک شهر ، کارشناس دفتر موظف است ، کلیه مدارک ذیل را اخذ نموده و به متقاضی رسید تحویل نماید.
۱-۱- یک سری نقشه معماری ممهور به مهر و امضای مهندس معمار همراه با لوح فشرده حاوی فایل نقشه های معماری (DWG)
۲-۱- گواهی تعهد مهندس معمار که در دفتر خانه  اسناد رسمی امضای ایشان و مالک تأیید شده باشد همراه با تصویر پروانه اشتغال مهندس معمار.
۲- بررسی و کنترل نقشه های معماری: کارشناس کنترل فنی دفتر ، نقشه های معماری را با ضوابط شهرسازی و مقررات ملّی ساختمان و ابعاد بر و کف تطبیق داده و در صورت مغایرت موظف است کلیه اشکالات نقشه را در سیستم ثبت و پرینت آن را به مالک برای اصلاح ، تحویل نماید.
پس از تأیید نقشه ، برگ تعهد مهندس معمار در سیستم ثبت و صلاحیت و ظرفیت ایشان کنترل میشود.
۳- اعلام عوارض : بر اساس اطلاعات پایه ملک مورد درخواست ، تعداد مالکین و بنای مورد درخواست در نقشه های تأیید شده ، تسهیلات و … سیستم به صورت اتوماتیک عوارض صدور پروانه را محاسبه کرده و در دفتر خدمات الکترونیک شهر چاپ می شود ؛ همچنین مبلغ آن به صورت سیستمی برای اداره درآمد شهرداری منطقه ارسال می گردد. همزمان از طریق پیامک به متقاضی اطلاع داده می شود تا نسبت به اخذ فرم عوارض از دفتر و مراجعه به شهرداری منطقه جهت پرداخت آن اقدام نماید.
 مرحله سوم: (تکمیل مدارک صدور و تحویل پروانه)
 پس از پرداخت عوارض متعلقه ، مدارک ذیل می بایست توسط مالک ارائه شود.
۱- چهار سری نقشه معماری تایید شده با امضا و مهر مهندس معمار
۲- چهار سری نقشه محاسباتی با امضا و مهر مهندس محاسب به همراه فایل اسکن شده و لوح فشرده و برگ تعهد تهیه نقشه های محاسباتی که توسط مالک و مهندس در دفترخانه اسناد رسمی گواهی امضا شده باشد.
۳-چک لیست زلزله با امضا و مهر مهندس محاسب و ناظر
۴- چـک لیست مبحث ۱۹(صرفه جویی در انرژی) با امضا و مهر مهندس معمار و ناظر به هـمراه فایل اسکن شده و لوح فشرده
۵- در صورتی که درخواست تخریب و نوسازی باشد؛ فرم تعهد بنای موجود با امضای مالک و یا وکیل قـانونی وی کـه در دفـترخـانه اسـنـاد رسمـی گـواهـی امـضا شده باشد به هـمراه فـایل اسکن شده و لـوح فشرده
۶- چهار سری نقشه تأسیسات برق با امضا و مهر مهندس برق به همراه برگ تعهد تهیه نقشه های برق که توسط مالک و مهندس در دفترخانه اسناد رسمی گواهی امضا شده باشد
۷- چهار سری نقشه تأسیسات مکانیکی با امضا و مهر مهندس مکانیک به همراه فایل اسکن شده و لوح فشرده همراه با برگ تعهد تهیه نقشه های مکانیکی که توسط مالک و مهندس در دفترخانه اسناد رسمی گواهی امضا شده باشد.
۸- فرم تعهد مهندس مجری بابت ساختمان های بیشتر از ۳۰۰۰ مترمربع و با ساختمان های ۵ طبقه روی پیلوت و بیشتر که توسط مالک و مهندس در دفترخانه اسناد رسمی گواهی امضا شده باشد.
۹- تعهد نظارت که توسط مالک و مهندس در دفترخانه اسناد رسمی گواهی امضا شده باشد.
۱۰- دو جلد گزارش مـکانیک خـاک بابـت سـاختـمان هـای بـیـشـتـر از ۵ طبقه به همراه فایل اسکن شده و لوح فشرده آن.
۱۱- سه سری جزییات و نقشه های سازه نگهبان ممهور به مهر و امضا مهندسین محاسب و ناظر
۱۲- اخذ مجوز از امور مهندسین ناظر برای املاک با متراژ بالای ۵۰۰۰ مترمربع و با ۱۰ طبقه به بالا.
۱۳- مالک و مهندس ناظر در مرحله صدور فیش اعلام عوارض می بایست در یکی از دفاتر اسناد رسمی حاضر شده و فرم تعهد پروانه ساختمانی و نکات لازم جهت اجرای ساختمان را گواهی امضا نموده و در مرحله پیش نویس تحویل دفتر خدمات الکترونیک شهر نمایند.
توجه:
– مالک موظف است قبل از شروع عملیات تخریب جهت ایمن سازی ، هماهنگی لازم را با ادارات آب ، برق ، گاز و مخابرات به عمل آورد.
– برای ساختمان های مسکونی ۶ طبقه روی همکف و بیشتر و ساختمان های با کاربری غیرمسکونی اخذ تأییدیه سازمان آتش نشانی الزامی است. (این تاییدیه به طور اتوماتیک از سیستم اخذ می شود)
صدور پروانه: کارشناسان کنترل فنی دفتر خدمات الکترونیک شهر موظف به تطبیق نقشه های معماری تأیید شده با نقشه های محاسباتی ، برق و مکانیک ارائه شده می باشند. در صورت مغایرت کلیه اشکالات به مالک اعلام تا نسبت به اصلاح آن اقدام نماید.
در صورت عدم تأیید صلاحیت و ظرفیت مهندس ناظر ، محاسب ، برق و مکانیک ، برگه چاپی دلایل اعلامی سیستم به متقاضی برای اصلاح تحویل می گردد.